A downloadable game for Windows

Download NowName your own price

Jesteś prawdziwym rezprezentantem lat 90tych- Januszem- i masz zbierać cebulę, anihilować dresów klapkami kubota, oraz znaleźć Grażynę! I co robią wszędzie karty na pegazus?

Download

Download NowName your own price

Click download now to get access to the following files:

JanuszQuest.zip 11 MB

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.