A downloadable game

Zrobiony podczas Waraszwska Szkoła Filmowa Game Jam 2 przez

Duobix - kod, grafika

Radon - muzyka, dźwięk, grafika

Available on

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.